Časopis Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI. Dle platné metodiky hodnocení vědy jsou recenzované články v Envigogice zařazeny do kategorie Jneimp.

Vol 18 No 1 (2023)

Publikováno: 29. 03. 2023

DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.653
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.663
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.659
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.650
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.641
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.664
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.660
Zobrazit všechna čísla