Náboženství, příroda a její ochrana

2007-08-31 00:00:00

Rohan Wickramasinghe

Zapojení příslušníků různých náboženství do programů environmentálního vzdělávání se může ukázat jako velmi přínosné – stoupá počet těch, které zasáhla environmetální krize a kdo vnímají pocit naléhavosti.

Plný text článku je dostupný pouze v angličtině - Religion, environment and conservation