Rozhovor s Mikulášom Hubom – na tému olympiáda v Tatrách

2013-05-30 13:44:45

Prečo ste proti organizovaniu časti zimných olympijských hier na Slovensku?

Hlavný dôvod je ten, že športové disciplíny, o ktoré sa Robert Fico a spol. plánujú uchádzať, sa u nás majú realizovať vo veľmi zraniteľnom prostredí národných parkov...

Publikováno 22.04.2013 na webu Obyčajní ochranári

Prečo ste proti organizovaniu časti zimných olympijských hier na Slovensku?

Hlavný dôvod je ten, že športové disciplíny, o ktoré sa Robert Fico a spol. plánujú uchádzať, sa u nás majú realizovať vo veľmi zraniteľnom prostredí národných parkov. K tomu sa pripájajú argumenty ekonomické, aspekty dlhodobej (ne)udržateľnosti jednorazových investícií, potlačenie mierky podtatranskej krajiny a riziko určitej demoralizácie miestnych obyvateľov ich orientáciou na „čarovný prútik“ megalomanského ad hoc podujatia namiesto podpory udržateľného regionálneho rozvoja metódou postupných krokov. Proti som aj preto, lebo by išlo o investície v prospech úzkej skupiny ľudí na úkor celého zvyšku Slovenska.

Môžete detailizovať vaše ochranárske výhrady voči tomuto projektu?

Ak by som o tom mal hovoriť detailne, vyžadovalo by si to samostatný rozhovor

Všetky riziká zredukujem len na tri aspekty:

1. Budovanie resp. rozširovanie zjazdových tratí a príslušnej infraštruktúry s devastačným dosahom na vegetáciu, živočíšstvo, pôdny kryt a vodný režim na území národných parkov.

2. Akútne riziko zmeny kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík vodného režimu, na ktorom je závislá existencia Národnej prírodnej rezervácie Demänovská dolina a národných prírodných pamiatok v komplexe Demänovského krasu. A to by bol okrem nenahraditeľnej straty aj medzinárodný škandál prvej kategórie.

3. Ohrozenie vodných zdrojov, z ktorých sa zásobuje pitnou vodou nezanedbateľná časť obyvateľov Liptova.

Vylučujete, aby sa na Slovensku uskutočnila olympiáda bez dopadov na životné prostredie v národnom parku?

Samozrejme, že to vylučujem. Nemám ani najmenší dôvod tomu veriť. A špeciálne na Slovensku – stačí sa pozrieť okolo seba.

Podľa premiéra Fica by spoločné ZOH s Poľskom znamenali obrovskú reklamu pre Slovensko, šancu na rozvoj cestovného ruchu a výrazné skvalitnenie športovej infraštruktúry. Výsledkom by boli dva nové zimné štadióny v Poprade a Liptovskom Mikuláši, olympijská dedina zrejme v areáli mikulášskej vojenskej akadémie, prestavba letiska v Poprade a vyriešenie dopravného spojenia (zrejme koľajového) do Demänovskej doliny. Vysoké sumy by sa museli investovať aj do dopravy a infraštruktúry celej Demänovskej doliny a Jasnej. Nie sú to dostatočné argumenty za?

To, čo je skutočne potrebné, to je potrebné bez ohľadu na ZOH. Nové zimné štadióny v mestách, ktoré zimné štadióny majú, nepovažujem za nevyhnutné. Všetky ostatné avizované investície v prírodnom prostredí by so sebou priniesli oveľa viac škody, ako osohu.

Viaceré skúsenosti s organizovaním športových podujatí (zimná univerziáda, deaflympiáda, ME v biatlone…) naznačujú obavy, že sa podobné prechmaty môžu zopakovať – ako by sa im dalo predísť?

Veľmi jednoducho tým, že by sme z celého projektu vycúvali skôr, ako bude neskoro.

Podľa niektorých ekonómov ide v prípade organizácie ZOH o ekonomickú samovraždu – obávajú sa najmä predraženia výstavby…

Úplne s nimi súhlasím. Sme „experti“ na predražovanie investícií. A aj oveľa „šetrnejšie“ krajiny na olympiádach zväčša fatálne prerobili.

Organizátori a obyvatelia severného Slovenska vraj od olympiády očakávajú zlepšenie dopravnej infraštruktúry, čo by sa bez olympiády vlieklo podobne ako doteraz – čo vy na to? Nie je to rozumný argument?

Budovanie čohokoľvek metódou „za každú cenu“ a pod tlakom neprekročiteľného termínu je nebezpečné.

Vo svojej interpelácii ste sa premiéra Fica pýtali, či je jeho vyhlásenie o jednoznačnej podpore zámeru kandidovať na usporiadanie ZOH 2022 v súlade s kompetenciami predsedu vlády SR. „Neviem, či si to uvedomujete, ale prípadná kandidatúra predstavuje z hľadiska ekonomického a rozvojového, ale ešte viac z ekologicko-environmentálneho, rozhodnutie ďaleko presahujúce horizont mandátu akejkoľvek vlády či parlamentu.“ Prečo to považujete za problém? A ako vám premiér odpovedal?

Predpokladám, že z mojej otázky je jasné, prečo to považujem za problém. Ak niekomu dovolíme zdevastovať slovenské rieky, ohroziť Demänovský kras, ešte viac zabetónovať Tatry, alebo hoci zbúrať Bratislavský hrad či Dóm Sv. Martina a zároveň ešte viac zadlžiť túto krajinu, kde pomaly zlyhávajú vitálne funkcie, len preto, lebo ten niekto je momentálne predsedom vlády, asi to nebude celkom ideálne. Nemyslíte? Premiér mi odpovedal nezmyselným obvinením, že mu čosi podsúvam. Dodnes som nepochopil, čo tým mal na mysli.

Môže Slovensko usporiadať ZOH samo? Ak nás Poliaci požiadali o podporu, mali/mohli sme ju odmietnuť?

Slovensko samo ZOH usporiadať nemôže. O tom sme sa už mali možnosť presvedčiť. Nič nám nebránilo odmietnuť žiadosť Poliakov s poukazom na to, že pre nás i pre EÚ je neprijateľné organizovať ZOH na území národných parkov.

Nemala byť podľa vás pred principiálnym politickým podporným stanoviskom vypracovaná aspoň predbežná dopravná a environmentálna štúdia o situácii v regióne a v Jasnej? Nepredbieha politické stanovisko potrebné odborné diskusie? Zrejme až potom sme sa mali pridať ku Krakovu…

Presne na túto tému sme na pôde NR SR organizovali diskusiu s ministrom životného prostredia, ale pán minister na poslednú chvíľu účasť odmietol. Podobne parlamentná väčšina odmietla aj moje opakované návrhy diskutovať o tejto téme v pléne NR SR. Kto sa bojí diskutovať, asi má na to dôvod. Nemyslíte?

Čo všetko by sa muselo u nás urobiť, aby bola pre Vás zimná olympiáda prijateľným projektom?

Neviem si predstaviť.

Švajčiari odmietli olympiádu v referende, Nóri ju v referende podporili – malo by sa referendum konať aj u nás? Podmienky platnosti referenda sú však mimoriadne prísne. Nestačil by aj prieskum verejnej mienky?

Referendum by malo význam robiť o ekonomických aspektoch. O ekologických by mali rozhodovať najmä nezávislí a neskorumpovaní odborníci.

Máte výhrady aj voči tomu, že o ZOH vlastne rozhodol jeden človek – bez ekonomickej, dopravnej a environmentálnej štúdie o dopadoch celého projektu – ako si vysvetľujete túto one man show? A je vôbec premiér taký svojprávny pri tomto rozhodovaní?

Máte pravdu. O celom projekte rozhodol jediný človek bez predchádzajúcich štúdií uskutočniteľnosti, bez odbornej diskusie a bez predchádzajúceho súhlasu vlády, parlamentu, expertov, verejnosti… A to je absolútne neakceptovateľný a nebezpečný precedens. Veď ak komukoľvek umožníme beztrestne prekračovať jeho ústavné právomoci, potom sa u nás veľmi rýchlo skončí demokracia i právny štát.

Neuvažujete o zisťovaní názorov slovenskej alebo aspoň regionálnej verejnosti (Poprad, Liptovský Mikuláš) na uskutočnenie tohto športového projektu? Mohli by ste svoje odborné argumenty podložiť aj pohľadom verejnosti.

Veľká väčšina reakcií na Internete a na sociálnych sieťach, ktoré som zaregistroval, je voči olympijským ambíciám Roberta Fica a spol. skeptická, kritická a ironická.

Podľa vás okrem prekročenia rozpočtu nesie olympiáda viacero ďalších rizík, napríklad nenaplnenie očakávaní v cestovnom ruchu, investície do olympijských regiónov na úkor iných alebo narušenie národných parkov – ako na tieto vaše výhrady odpovedajú kompetentné orgány?

Kompetentné orgány odpovedajú alibisticky, asi v tom duchu, že všetky investície sa dôsledne posúdia a že všetko bude v poriadku, olympiáda bude vraj maximálne šetrná a ekologická. Ako keby sme neboli na Slovensku a nevideli, čo niektorí naši developeri dokázali v posledných rokoch urobiť z Tatier.

Výstavba ďalších zjazdoviek v našich národných parkoch by bola popretím poslania národných parkov a samotného zmyslu ochrany prírody.

Vystihli ste to úplne presne.

V polovici februára ste sformulovali niekoľko otázok pre ministra životného prostredia Žigu, o i. „Bola hotová štúdia uskutočniteľnosti ZOH 2022 z ekologických a environmentálnych aspektov pred tým, ako predseda vlády SR vyhlásil, že Slovensko sa spolu s Poľskom bude uchádzať o ich usporiadanie? Ak áno, aké sú hlavné zistenia a závery tejto štúdie, a kde sa s ňou môže verejnosť oboznámiť? Ak nie, tak prečo sa urobili zásadné politické vyhlásenia ku kandidatúre pred vznikom takejto štúdie?“ Odpovedal Vám minister Žiga na tieto otázky?

Odpovede sa niesli vo vyššie spomínanom vyhýbavom duchu, že o všetkých mojich obavách je hovoriť predčasné a stačí sa nimi zaoberať až v súvislosti s konkrétnymi investičnými projektmi. Povedané slovami Václava Klausa, ide o hlboké nedorozumenie. Poradie krokov pri celom rozhodovaní malo byť logicky úplne opačné: najskôr štúdia uskutočniteľnosti, podrobné expertízy, odborná a verejná diskusia a až potom rozhodnutie. A nie najskôr politicky rozhodnúť a dodatočne „zháňať“ kváziodborné argumenty na podporu tohto autokratického, neodborného a nekvalifikovaného rozhodnutia.

Otázky: Róbert Kotian

V mierne modifikovanej podobe vyšlo v Denníku Šport, č. 90/2013 z 18.4.2013