Začala sa 3. svetová...

2011-12-31 08:48:12

Mikuláš Huba

Neviem, či ste si všimli, ale nedávno sa začala tretia svetová vojne. A opäť ju rozpútalo Nemecko. Nemusíte sa však báť. Hoci je táto vojna svojím spôsobom fatálnejšia, ako tie minulé – tentoraz sa netýka vojenskej, ale energetickej a následne aj technologickej, ekonomickej, environmentálnej a sociálnej bezpečnosti sveta.

Ak Nemecko túto vojnu vyhrá, nebude to - na rozdiel od predchádzajúcich dvoch svetových vojen - znamenať utrpenie, ale nádej, pracovné príležitosti, čistejšie ovzdušie, menšie riziko  a väčšiu udržateľnosť i kvalitu života pre obyvateľov Zeme, a to napriek tomu, že aj táto cesta bude mať svoje úskalia, ako napokon každá strategická operácia historického významu.

Okamihom vyhlásením tretej svetovej bola tá chvíľa v roku 2011, kedy sa nemecká vláda oficiálne zaviazala rozlúčiť so získavaním elektrickej energie z jadrových zdrojov a zároveň nariadila s okamžitou platnosťou a definitívne vyradiť z prevádzky osem jadrových reaktorov!!! Obe tieto vzájomne späté rozhodnutia prišli po tragickej havárii vo Fukušime, ale táto udalosť o nich nerozhodla, nanajvýš ich urýchlila. Ďalšiu významnú víťaznú bitku predstavoval okamih, keď výroba energie z obnoviteľných zdrojov po prvý raz v novodobej histórii Nemecka predstihla výrobu z jadra a zároveň dokázala vytvoriť trojnásobne viac pracovných príležitostí, ako energetika z tzv. klasických energetických zdrojov.

Rozhodnutie nemeckej vlády, v ktorej tentoraz nesedia zelení, ale dominujú jej tradične „projadroví“ kresťanskí demokrati, je šokujúce a úplne logické zároveň. Šokujúce je pre tých, ktorí podcenili nemeckú odvahu a predvídavosť, pre tých, ktorí ignorujú väčšinové názory a potreby obyvateľov, pre tých, ktorí odmietajú vidieť náklady na výrobu energie z jadra skutočne komplexne a pre tých ktorí nechcú vnímať realitu a reflektovať budúcnosť – skorú budúcnosť bez neobnoviteľných energetických zdrojov, medzi ktoré patrí aj uránová ruda.

Reakcia slovenských médií sa pohybuje od takmer žiadnej, cez insitnú až po zmätenú, politológovia radi  hovoria o čírom populizme Merkelovej and comp. a reakcia našich decízorov je podobne tragikomická: sčasti sa tvária, ako mŕtvy chrobák a sčasti argumentujú ako malé deti, že Nemci svojím rozhodnutím spáchali čosi ako kolektívnu samovraždu, alebo v lepšom prípade sa pustili do voluntaristického experimentu, ktorý sa nemôže dobre skončiť, a preto musíme urýchlene rozšíriť náš už dnes prebujnelý jadrovoenergetický potenciál, aby sme ich po krachu toho ich experimentu mohli zachraňovať exportom našej energie.

Pritom nemecká vláda pochopila a urobila len dve veci, ktoré musí pochopiť aj malé dieťa. Keď je jasné, že jedna éra sa z objektívnych príčin neodvratne končí, je treba obrátiť list a začať novú éru. A kto to pochopí a urobí prvý, bude víťaz.

Za ostatných sto rokov Nemci rozpútali dve svetové vojny a obe – chvalabohu – prehrali. Túto prehrať nemôžu. Ak by sa tak stalo, tak by ju spolu s nimi prehral celý svet.

 

Mikuláš Huba (autor je environmentalista)