The starting position of the waking man

Main Article Content

Tomáš Veselý

Abstract

Text se zabývá výchozím postavením člověka při nahlížení jakékoli věci či činnosti a následným ovlivněním jeho jednání v závislosti na ontologickém východisku. Upozorňuje na nutné součinění s celkem a otevřenost. Vysvětluje základní princip udržitelnosti lidského vývoje.

Article Details

How to Cite
Veselý, T. (2007). The starting position of the waking man. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.102
Section
Inspirations

References

LÉVINAS, E. K obrazu božímu podle Rabiho Chadima Volozinera. Dostupný z WWW:
PATOČKA, J. 1990a. Komenský a otevřená duše. In Osobnost a komunikace : příspěvky k filosofii výchovy. Praha : PF UK, 1990.
PATOČKA, J. 1990b. Duchovní člověk a intelektuál. Souvislosti : revue pro literaturu a kulturu. 1990, roč. 1. Dostupný z WWW: .
PATOČKA, Jan. 1990c. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha : Academia, 1990. 162 s. ISBN 80-200-0263-4.
Zariatnatmikova knihovna [online]. 17. 3 . 2007 [cit. 2007-04-05].