Organizační struktura

Roel Stemmer
Touha po jednotě je základem myšlení, které má dlouhodobou perspektivu; z této duchovní roviny vychází náš emocionální i kognitivní rozvoj. Článek rozebírá souvislosti života s organizační strukturou, ve které se odehrává. Samozřejmě jde opět o čistě osobní hledisko; záměrem je podat vysvětlení komplementární, které nepovede ke kritickým střetům. Takový přístup je také nutností, pokud chceme překonat dualismus a směřovat k jednotě života. Směřování k udržitelnosti je jedno, o když dává každému dostatečný prostor. To je však ideálem; současná realita je zlomený svět.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Organizační struktura

2007-08-31 00:00:00

Roel Stemmer

Touha po jednotě je základem myšlení, které má dlouhodobou perspektivu; z této duchovní roviny vychází náš emocionální i kognitivní rozvoj. Článek rozebírá souvislosti života s organizační strukturou, ve které se odehrává. Samozřejmě jde opět o čistě osobní hledisko; záměrem je podat vysvětlení komplementární, které nepovede ke kritickým střetům. Takový přístup je také nutností, pokud chceme překonat dualismus a směřovat k jednotě života. Směřování k udržitelnosti je jedno, o když dává každému dostatečný prostor. To je však ideálem; současná realita je zlomený svět.

Plný text článku je dostupný pouze v angličtině - The organizational structure