Indicators for environmental education strategies

Main Article Content

Jana Dlouhá

Abstract

Základní principy environmentálního vzdělávání – nové kvality, které tento typ vzdělávání má přinášet – se promítají i do oblasti posuzování způsobu a míry dosažení cílů takto vymezených. Soubory indikátorů, které jsou v současné době projednávány, jsou zaměřeny na proces získávání znalostí, vytváření žádoucích změn v hodnotovém systému a chování; hodnocení s využitím těchto indikátorů má být v souladu s dynamickou povahou hodnocených jevů. To platí i pro oblast evaluace vzdělávací politiky, jež je realizované pomocí tzv. rámcových indikátorů. Zásady tvorby jsou v následujícím textu doloženy příklady z mezinárodní praxe, přičemž jsou kriticky popsány přednosti i potenciální rizika metod a postupů v současnosti používaných.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J. (2007). Indicators for environmental education strategies. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.118
Section
Inspirations