Research into environmental literacy among high school students

Main Article Content

Jan Činčera
Petr Štěpánek

Abstract

The article introduces a research into environmental literacy in a group of students of high vocational schools. According to it, Czech high school students agree with most pro-environmental statements but their willingness to act in a pro-environmental way, especially in more time and money consuming areas, is very low.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Research into environmental literacy among high school students. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.12
Section
Reviewed Papers

References

CAPRA, Fritjof. Ecoliteracy : The Challenge for Education in the Next Century. Liverpool : Liverpool Schumacher Lectures, 1999. Dostupný z WWW: .

CORDANO, M., WELCOMER, S. A., SCHERER, R. F. An analysis of the predictive validity of the new ecological paradigm scale. The Journal of Environmental Education. 2003, vol. 34, is. 3, s. 22–28. ISSN 0095-8964.

CULEN, Gerald R., MONY, Preethi R.S.Assessing environmental literacy in a nonformal youth program. The Journal of Environmental Education. 2003, vol. 34, is. 4, s. 26. ISSN 0095-8964.

Franěk, Marek. Výzkum antropocentrických a biocentrických postojů k přírodě v české populaci. In STREJČKOVÁ, Emilie. Výzkum odcizování člověka přírodě : Závěrečná zpráva [online]. Praha: Toulcův dvůr, 2006. Dostupný z WWW:

KULICH, Jiří, DOBIÁŠOVÁ, Milada. Průzkum ekogramotnosti. Příloha časopisu Bedrník. leden 2003, roč. 1, č. 2.

LaLONDE, Roxanne, JACKSON, Edgar L. The New Environmental Paradigm scale : Has it outlived its usefulness? The Journal of Environmental Education. 2002, vol. 32, is. 4, s. 28–37. ISSN 0095-8964.

LaTROBE, Helen L., ACOTT, Tim G. A modified NEP/DSP environmental attitudes scale. The Journal of Environmental Education. 2002, vol. 32, is. 1, s. 1–12. ISSN 0095-8964.

Morrone, Michele, Mancl, Karen, Carr, Kathleen. Development of a metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy. The Journal of Environmental Education. 2001, vol. 32, is. 4, s. 33–43. ISSN 0095-8964.

O’ Mahony, Michael John, Fitzgerald, Frances. The Performance of the Irish Green-Schools Programme : Results of the Green-Schools Research Projects. Environmental education unit, 2001. Dostupný z WWW:

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 2006. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. Dostupný z WWW:

Samanová, Gabriela. 2006a. Hodnocení ochrany životního prostředí [online]. Praha, 2006-06-16. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky. Dostupný z WWW:

Samanová, Gabriela. 2006b. Ekologické jednání [online]. Praha, 2006-06-14. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky. . Dostupný z WWW:

Soukup, Petr. ISSP : životní prostředí. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 73 s. ISBN 80-7330-000-1.

STREJČKOVÁ, Emilie. Výzkum odcizování člověka přírodě : Závěrečná zpráva [online]. Praha: Toulcův dvůr, 2006. Dostupný z WWW:

Tbilisi Declaration 1977 [online] [Cit. 2007-02-07]. Dostupný z WWW:

WEBER, John Michael, HAIR, Joseph F., FOWLER, Claudia R. Developing a measure of perceived environmental risk. The Journal of Environmental Education. vol. 32, is. 1, s. 28–36. ISSN 0095-8964.