Zkušenosti z pilotního ověření výuky kurzů „Environmentální ekonomie a politika pro nespecialisty“

Aleš Lisa
Petr Šauer
a dále kurzů „Řešení environmentálních konfliktů jednáním“ a „Environmentální ekonomie a politika - výukové případové studie“; možnosti e-learningové výuky v jejich rámci.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Zkušenosti z pilotního ověření výuky kurzů „Environmentální ekonomie a politika pro nespecialisty“

2008-06-27 10:59:10

A. Lisa, P. Ĺ auer

a dále kurzĹŻ „Ĺ