From climate change to change of human

Main Article Content

Jiří Nečas

Abstract

Klimatické změny jsou aktuálním tématem, jehož silná medializace a jí ovlivněný přístup politiků je poněkud rozmělňují a odvádějí pozornost od jádra problému. Mění se klima či nikoli? A pokud ano, může za to člověk, a v jaké míře? A jak má člověk této skutečnosti přizpůsobit své jednání? - Ať již za to může, či nikoli? Klima je ovšem dlouhodobou záležitostí. A tak - striktně vzato - rozhodnout, zda na přelomu 20. a 21. století dochází na Zemi ke změnám klimatu či nikoli, je úkolem až pro další generace, třeba pro klimatology až z konce 21. století. Klima se totiž netýká okamžitých či krátkodobých výkyvů, nýbrž v něm jde o integrální pohled, zahrnující období dlouhé aspoň 30 let. Nicméně děje-li se něco s klimatem a můžeme-li na to aspoň zčásti přiměřeně reagovat, bylo by sice pohodlné, avšak krajně pošetilé nechat rozhodnutí na příští generace. Neřešení problému by mohlo připomínat nemocného, který by odmítal léčbu s tím, že diagnózu může s jistotou určit až pitva, takže si "počká" na její výsledek.

Article Details

How to Cite
Nečas, J. (2009). From climate change to change of human. Envigogika, 4(1). https://doi.org/10.14712/18023061.136
Section
Inspirations