Practice of Project Teaching - Teachers' views and observations, evaluation of co-operation within their curriculum

Main Article Content

Dana Bartáková

Abstract

Projektové vyučování je stále modernější výuková metoda. Jeho realizace ale stále naráží na řadu obtíží s organizací, vybaveností škol a financováním. Navrhla jsem výukový projekt, který je co nejméně náročný na čas a vybavení a vyzkoušela ho v praxi. Tato práce zpracovává názory, postřehy a zkušenosti učitelů, kteří se zúčastnili mnou navržené projektové výuky bezobratlých pro střední školy. Vyhodnocuje dotazníkové šetření mezi učiteli, kteří si projekt vyzkoušeli a jejich názory a zkušenosti nejen s tímto projektem, ale i s dalšími projekty a projektovým vyučováním obecně. Tyto výsledky porovnává s výzkumem (Švecová a kol., 2003), který hodnotil využívání školních projektů na základních a středních školách, rovněž na základě dotazníkového šetření mezi učiteli.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bartáková, D. (2009). Practice of Project Teaching - Teachers’ views and observations, evaluation of co-operation within their curriculum. Envigogika, 4(2). https://doi.org/10.14712/18023061.140
Section
Inspirations