Stručný průvodce psaním odborného textu

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.147

Abstrakt

Zcela přirozenou součástí výuky odborných specializací na (výše jmenované) zahraniční vysoké škole je také psaní odborných textů. Zatímco jiné odborné kompetence jako např. práce s literaturou, vedení výzkumu a jeho prezentace před publikem apod. se studenti učí v rámci projektů, které jsou součástí odborných kurzů, techniky psaní (odborného) textu jsou zvláštní složkou výuky. Zajišťuje ji samostatné pracoviště, které je orientováno na psaní jako takové – jeho cílem je podpořit studenty v psaní odborných článků, závěrečných zpráv prováděných výzkumů anebo diplomových či disertačních prací. Studentům nejsou předkládány „návody“ k psaní, ale spíše podpůrné techniky: zahrnují mj. tvůrčí postupy obvyklé v umělecké oblasti. Zkušenosti ze seminářů organizovaných Centrem pro podporu psaní je možné dobře uplatnit v publikační činnosti jakékoli specializace, které jde o genezi nových myšlenek, nikoliv o pouhou rekapitulaci dosavadní úrovně poznání.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Reference

Berthoff, A. E. (1988). Forming, thinking, writing (2nd ed.). Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers.

Stahování

Publikováno

12. 12. 2006

Jak citovat

Dlouhá, J. (2006). Stručný průvodce psaním odborného textu. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.147

Číslo

Sekce

Pro autory

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>