Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání

Autoři

  • Jana Dlouhá
  • Jan Činčera
  • Kateřina Jančaříková
  • Hana Scholleová

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.150

Klíčová slova:

týmová spolupráce, tvorba týmů

Abstrakt

Cílem metodiky je poskytnout základní teoretický a především praktický rámec pro vysokoškolské učitele, kteří se snaží o zvýšení podílu samostatné práce studentů v procesu učení a využívají aktivní metody výuky a metodické postupy pro kolaborativní práci studentů. Ve vysokoškolském studiu v České republice jsou tyto metody využívány prozatím spíše intuitivně – předložená metodika tak má poskytnout přehled základních pedagogických poznatků a zkušeností, které mohou pomoci jejímu zařazení do výuky ve všech oborech studia. Jejím cílem je popsat teorii spolupráce ve skupinách: procesy, vztahy, skupinovou dynamiku, možné bariéry a rizika, která se s tímto způsobem výuky pojí. Jsou uvedeny možnosti výběru členů týmu, sociální předpoklady skupinové práce, způsoby budování důvěry a metody facilitace skupinových procesů. Stručně jsou rozebrány zásady pro plánování projektu týmové spolupráce, možnosti hodnocení jeho výsledků; jsou ukázána specifika e-learningového prostředí. V týmové práci vzniká typ kooperativního a kolaborativního učení, který působí i na sociální dovednosti studentů a jejich prostřednictvím může podpořit změny ve společnosti. Tento vzdělávací aspekt se často diskutuje a uplatňuje právě vzhledem k problematice udržitelného rozvoje.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ALEXANDER, P. M. (2006). Virtual teamwork in very large undergraduate classes. Computers & Education, 47(2), 127–147

BARKER, S. – COLE, R. Projektový management pro praxi. Grada Publishing, Praha, 2009, pp 85–96

BELBIN Team Inventory. (23. listopadu, 2010). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. [on-line] [2010-12-04]. Dostupné na http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Belbin_Team_Inventory&oldid=398413706

BONK, C. J., & REYNOLDS, T. H. Learner-centered Web instruction for higher-order thinking, teamwork, and apprenticeship. Web-based instruction, 1997, 167–178

CLARK, M. C., NGUYEN, H. T., BRAY, C., & LEVINE, R. E. Team-based learning in an undergraduate nursing course. Journal of Nursing Education, 2008, 47(3), 111–117

CRKALOVÁ, A. – RIETHOF, N. Jak zefektivnit práci v týmu. Grada Publishing, Praha, 2007, 13–22

ČINČERA, J. Metodika evaluace programů environmentální výchovy, Envigogika 2010/V/3 [on-line] [2011-02-04]. Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/envigogika-2010-v-3/metodika-evaluace-programu-environmentalni-vychovy_cs

DLOUHÁ, J. Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence. Envigogika, 4 (2009) 1 [online] [cit. 2009-06-16] Dostupné z www: http://envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091/299-obecne-vzdlavaci-kvality-a-pojem-kompetence ISSN: 1802-3061

DLOUHÁ, J. (2010a) Sociální učení [online]. Enviwiki. [ON-LINE] [2010-12-14]. DOSTUPNÉ NA: http://www.enviwiki.cz/index.php?title=Soci%C3%A1ln%C3%AD_u%C4%8Den%C3%AD&oldid=11393

DLOUHÁ, J. et al (2010b) Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru [online]. Enviwiki, ; [2011-02-25]. On-line získáno:<http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Metodika_tvorby_text%C5%AF_v_otev%C5%99en%C3%A9m_internetov%C3%A9m_prostoru&oldid=11424>

GARDNER, H. Multiple Intelligences : The theory in Practise. USA, New York : Basic books, 1993. 304s. ISBN 0-465-01822-X

GARDNER, H. Multiple Intelligences After Twenty Years. Chicago, Illinois: American Educational Research Association. April, 2003. 21. [on-line] [2006-01-01]. Dostupné na http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG_MI_after_20_years.pdf

GREENAWAY, Roger. Experiential Learning Articles. 2009. [online] [2011-02-14]. Available at http://reviewing.co.uk

HAYES, N. Psychologie týmové práce. Portál, Praha, 2005, pp 62 – 83

HOGAN, Christine. Practical facilitation. A toolkit of techniques. London: Kogan Page, 2003. ISBN 0-7494-3827-4

JANČAŘÍKOVÁ, K., SCHOLLEOVÁ, H. Methodology for team member selection for the need of work in corse of daily and distance learning education. In Efficiency and Responsibility in education 7th International Conference : Preceedings. Prague : Czech University of Life Sciences, 2010. pp 137‑145. ISBN 978-80-213-2084-0

JIANHUA, Z., & AHORI, K. Web-based collaborative learning methods and strategies in higher education. ITHET 2001, 4–6

JOHNSON, David W.; JOHNSON, Frank P. Joining Together. Group Theory and Group Skills. Boston: Pearson, 2006. 650 s

KIRKMAN, B.L., ROSEN, B., GIBSON, C.B., TESLUK, P.E. & McPHERSON, S.O. Five challenges to virtual team success: lessons from Sabre, Inc. The Academy of Management Executive (1993-2005) 67–79 (2002)

KOLB, David. Experiential Learning. Experience as The Source of Learning and Development. Prentice Hall, 1984

KOLB, David. Experience Based Learning Systems. [on-line] [2010-12-01]. Dostupné na http://www.learningfromexperience.com/

KOTRBA, T. – LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce, Společnost pro odbornou literaturu, Brno, 2007, pp 63-68

KOVALIK, Susan J.; OLSEN, Karen D. Kid’s Eye View of Science. A Teacher’s Handbook for Implementing an Integrated Thematic Approach to Teaching Science, K-6. Kent: Center for the Future of Public Education, 1994

KRÜGER, W. Vedení týmů. Grada Publishing, Praha, 2004, pp 19 – 36

MEADOWS, D., SWEENEY, L. The Systems Thinking Playbook II. Durham: The Laboratory for Interactive Learning. University of New Hampshire. Durham, NH. USA.1995. ISBN 0-9666127-7-9

MYERS, I.B.; BRIGGS, K.C. Myers-Briggs Type Indicator [on-line] [2010-11-01]. Dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator

PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada Publishing, Praha, 2009, pp 38 – 50

PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha, Grada Publishing, 2007, pp 128 – 130

PRINCE, M. J., FELDER, R. M. Inductive teaching and learning methods: Definitions, comparisons, and research bases. Journal of Engineering Education, Washington, 2006, 95(2), 123

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1998 ISBN 80-7178-252-1

PROJECT Adventure [on-line] [2010-12-01]. Dostupné na http://www.pa.org

REED, M. S., EVELY, A. C., CUNDILL, G., Fazey, I., GLASS, J., LAING, A., NEWIG, J., PARRISH, B., PRELL, C., RAYMOND, C., and STRINGER, L. C.. What is social learning? Ecology and Society 15(4): r1. 2010. [online] www: http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/resp1/

SCHOEL, J., PROUTY, D., RADCLIFFE, P. Islands of Healing. A Guide to Adventure Based Counseling. Hamilton: Project Adventure, 1988

SCHOEL, J., MAIZELL, R. Exploring Islands of Healing. New Perspectives on Adventure Based Counseling. Beverly: Project Adventure, 2002. ISBN 0-934387-15-X.

SVOBODA, J., NEZVALOVÁ, D., OBST, O., PRÁŠILOVÁ, M. Modul: Řízení kvality. 3 - Manuál pro lektory. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Ústav výzkumu a rozvoje školství, Středisko školského managementu. Praha 1999. Dostupné na http://aplikace.msmt.cz/DOC/OlomMETPRIR.DOC

UN ECE. Learning from each other The UNECE Strategy for Education for Sustainable Development, 2009. [online] [Cit 04-05-2011] Available from http://www.unece.org/env/esd/Implementation/Publication/LearningFromEachOther.pdf

WALS, A.E.J. (ed.) Social learning towards a sustainable world Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2007. ISBN 978-90-8686-031-9

WILLIAMS, E. A., DURAY, R., & REDDY, V. Teamwork orientation, group cohesiveness, and student learning: A study of the use of teams in online distance education. Journal of Management Education, 2006, 30(4), 592

WENGER, E. Communities of practice and social learning systems. Organization, 2000, 7(2), 225

Stahování

Publikováno

05. 05. 2011

Jak citovat

Dlouhá, J., Činčera, J., Jančaříková, K., & Scholleová, H. (2011). Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.150

Číslo

Sekce

Metodiky