Vznik nového pracoviště – Centra biologie, geověd a envigogiky

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.153

Abstrakt

V říjnu tohoto roku (2012) nás informovala děkanka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., o vzniku nového pracoviště – Centra biologie, geověd a envigogiky.Tato katedra vznikla 1.9.2012 sloučením katedry biologie a katedry geografie v rámci FPE ZČU; nové pracoviště bylo v souladu s legislativou začleněno do Statutu fakulty a změna byla schválena senátem fakulty i univerzity, přičemž název byl vybrán z několika návrhů, které připravili jeho pracovníci.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Stahování

Publikováno

31. 12. 2012

Jak citovat

Dlouhá, J. (2012). Vznik nového pracoviště – Centra biologie, geověd a envigogiky. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.153

Číslo

Sekce

Informace