Kto ovláda prítomnosť?

Autoři

  • Veronika Pauková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.170

Abstrakt

Človek si od nepamäti vďaka svojmu umu razil cestu k „lepšiemu zajtrajšku“ a snaží sa v tom pokračovať i naďalej. Otázkou zostáva, či ide v dlhodobom horizonte naozaj vždy o niečo lepšie. Na mieste je taktiež položiť si otázku, či je ľudský um v rýdzo utilitaristickom ponímaní skutočne tým, na čo sa možno za každých okolností spoliehať.  

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ČINČERA, J. – CAHA, M. Výchova a bodoucnost. Hry a techniky o životním prostředí a společnosti. Brno : Paido, 2005. 167 s. ISBN 80-7315-099-9.

ČINČERA, J. Environmentální výchova. Od cílů k prostředkům. Brno : Paido, 2007. 116 s. ISBN 978-80-7315-147-8.

FRANK, M. (zost.) Malá archa moudrosti a bláznovství. Citáty, aforismy, sentence... Praha : Levné knihy, 2008. 493 s. ISBN 978-80-7309-646-5.

RANDOVÁ, A. Atlas pokrčil plecami III. Ružomberok : EPOS, 2004. 608 s. ISBN 80-88977-90-8.

Stahování

Publikováno

05. 05. 2011

Jak citovat

Pauková, V. (2011). Kto ovláda prítomnosť?. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.170

Číslo

Sekce

Informace