Buď se naučíme krajinařit včas, nebo budeme mít problém

Autoři

  • Tamara Faberová

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.172

Abstrakt

Proč je vlastně tak důležité, jak vypadá okolní krajina? Přímé pouto „potravinové závislosti“ na nejbližším prostředí je přerušeno, i když je diskutabilní, na jak dlouho. Pouta jemnějšího druhu jako touha po harmonii ale přetrvávají. Něco nám v našem světě dostatku pořád chybí. Hledáme krásu a mír, ale dobrat se k nim je těžké. Naše představy o ideálním stavu světa, který by byl podoben arkadskému ráji, alespoň sepíšeme na papír a dlouho se o nich bavíme. Není to špatné, ale je to pořád málo.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

CÍLEK, V.: Tsunami je stále s námi. Alfa Publishing, Praha 2006

DAY, Ch.: Duch a místo. Vydavatelství ERA, Brno 2004

FAGAN, B.: The Long Summer. How Climate Changed Civilization. Granta Books, London 2005

Stahování

Publikováno

05. 05. 2011

Jak citovat

Faberová, T. (2011). Buď se naučíme krajinařit včas, nebo budeme mít problém. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.172

Číslo

Sekce

Informace