Rozšíření aktivních forem výuky v kurzu Základy ekonomiky životního prostředí

Main Article Content

Petr Šauer

Abstract

Autor příspěvku se dlouhodobě věnuje tvorbě a využívání moderních forem výuky v oblasti environmentální ekonomie, politiky a managementu. S podporou projektu FRVŠ se podařilo připravit několik materiálů vhodných pro cvičení kurzů výše uvedeného zaměření na bakalářském stupni ekonomicky zaměřených vysokých škol. Konkrétně jde o jednoduché výukové ekonomické laboratorní experimenty, řešené příklady s aktivní účastí studentů apod., vždy s počítačovou podporou. Při vhodném vysvětlení odpovídajících teorií, konceptů a metod lze tyto materiály využít i pro zájemce z jiných oborů. Uplatnění mohou najít zejména na letních školách. Kromě prohloubení znalostí v oblasti životního prostředí mohou vést i k prohloubení znalostí a dovedností studentů v oblasti kvantitativních analýz. Většina výukových materiálů je připravena pro využití v běžné učebně s podporou počítače učitele. Některé materiály jsou koncipovány tak, že umožňují individuální práci studenta a mohou tak najít uplatnění například v e-learningové podobě daného kurzu. Příspěvek stručně představuje připravené materiály a potenciál jejich využití ve výuce.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Šauer, P. (2010). Rozšíření aktivních forem výuky v kurzu Základy ekonomiky životního prostředí. Envigogika, 5(3). https://doi.org/10.14712/18023061.181
Section
Information