Pozvánka na konferenci "Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny"

Pozvánka na konferenci

Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny 

Hlavní výbor České společnosti pro krajinnou ekologii (CZ IALE) ve spolupráci s Katedrou biologie PDF Univerzity Palackého v Olomouci

Vás zve na konferenci,

která se uskuteční 15. – 16. dubna 2011

v krásném prostředí lužních lesů Litovelského Pomoraví

v konferenčním centru Lovecké chaty u Horky nad Moravou (http://www.autodemont.cz/cz/chata), 5 km od Olomouce.

Hlavním odborným tématem konference je „Vzdělávání v oblasti ochrany přírody, krajinné ekologie a managementu krajiny“, přičemž cílem organizátorů konference je shromáždit přehlednou informaci o současném stavu (především) vysokoškolské výuky ochrany přírody, krajinné ekologie a tematicky relevantních krajinných oborů na vysokých školách v ČR (SR).

 

Z přednesených konferenčních příspěvků bude vydán recenzovaný sborník s ISBN

 

v ediční řadě CZ IALE „Ekologie krajiny“.

 

Konference je podpořena ESF projektem Univerzity Palackého „ENVIRUP“

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Registrovaní účastníci konference neplatí vložné. S vybranými přednášejícími (na základě výběru organizačního výboru konference) bude na podporu zpracování konferenční prezentace a vlastního příspěvku pro sborník uzavřena dohoda o provedení práce.

 

Součástí programu konference je terénní exkurze do ekosystému lužního lesa

 

(pro registrované zájemce může být část terénní exkurze organizována na raftech s instruktory v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy).

 

Podmínkou účasti na konferenci je registrace na webových stránkách projektu ENVIRUPwww.envirup.upol.cz od 1.12.2010. Na tomto webu budou uveřejněny podrobnější informace a upřesněný program konference na základě výběru konferenčních příspěvků.

 

Bližší informace:

Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D., předseda organizačního výboru

ivo.machar@upol.cz; tel. +420 585 635 188)

 

V rámci projektu:

„Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi“

reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0086

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Pozvánka na konferenci "Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny"

2011-01-09 17:55:45


Pozvánka na konferenci

Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny 

 

Hlavní výbor České společnosti pro krajinnou ekologii (CZ IALE)

ve spolupráci s Katedrou biologie PDF Univerzity Palackého v Olomouci

Vás zve na konferenci,

která se uskuteční 15. – 16. dubna 2011

v krásném prostředí lužních lesů Litovelského Pomoraví

v konferenčním centru Lovecké chaty u Horky nad Moravou (http://www.autodemont.cz/cz/chata), 5 km od Olomouce.

Hlavním odborným tématem konference je „Vzdělávání v oblasti ochrany přírody, krajinné ekologie a managementu krajiny“, přičemž cílem organizátorů konference je shromáždit přehlednou informaci o současném stavu (především) vysokoškolské výuky ochrany přírody, krajinné ekologie a tematicky relevantních krajinných oborů na vysokých školách v ČR (SR).

Z přednesených konferenčních příspěvků bude vydán recenzovaný sborník s ISBN

v ediční řadě CZ IALE „Ekologie krajiny“.

Konference je podpořena ESF projektem Univerzity Palackého „ENVIRUP“

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrovaní účastníci konference neplatí vložné. S vybranými přednášejícími (na základě výběru organizačního výboru konference) bude na podporu zpracování konferenční prezentace a vlastního příspěvku pro sborník uzavřena dohoda o provedení práce.

Součástí programu konference je terénní exkurze do ekosystému lužního lesa

(pro registrované zájemce může být část terénní exkurze organizována na raftech s instruktory v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy).

Podmínkou účasti na konferenci je registrace na webových stránkách projektu ENVIRUP www.envirup.upol.cz od 1.12.2010. Na tomto webu budou uveřejněny podrobnější informace a upřesněný program konference na základě výběru konferenčních příspěvků.

 

Bližší informace:

Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D., předseda organizačního výboru

(ivo.machar@upol.cz; tel. +420 585 635 188)

 

V rámci projektu:

„Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi“

reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0086

 

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>