Winners of the 2008 student essay competition are known

Main Article Content

Mikuláš Huba

Abstract

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s partnerskými organizáciami (Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR a ČR, Regionálne environmentálne centrum Slovensko a Česká a Slovenská asociácia Rímskeho klubu) zorganizoval 28. októbra 2008 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže študentských esejí na tému Udržateľný spôsob života.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Huba, M. (2008). Winners of the 2008 student essay competition are known. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.191
Section
Information