Udržitelný rozvoj je proces

Autoři

  • Václav Hála

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.193

Abstrakt

Lidská hospodářská aktivita, především její materiální složka, je provázena čerpáním přírodních zdrojů, které jsou všechny ze své fyzikální podstaty omezené, a jejichž významná část je neobnovitelná. Přírodní zdroje jsou zároveň společným bohatstvím lidstva. Tento pojem má význam především ve smyslu mezigenerační solidarity.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

BRUNDTLANDOVÁ, Gro Harlem (ed.). Naše společná budoucnost. Praha: Academia, 1991

Zelený kruh, Econnect. Hra o Zemi – Ekostopa [online] 2002- [cit. 2007-12-01]. Dostupné z WWW: <http://hraozemi.cz/ekostopa/>.

Stahování

Publikováno

30. 12. 2007

Jak citovat

Hála, V. (2007). Udržitelný rozvoj je proces. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.193

Číslo

Sekce

Informace