Předvánoční zamyšlení nad hodnotami

Autoři

  • Jiří Nečas

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.195

Abstrakt

Příspěvek ukazuje na úzký vztah mezi Vavrouškovými „hodnotami slučitelnými s trvale udržitelným způsobem života“ a hodnotami, jimž učí Ježíš. Odtud přechází k modelovému negativnímu a pozitivnímu přístupu k světu, přičemž součástí druhého z nich je vertikální rozměr života zdůrazňovaný V. Havlem. V závěru vyústí v malé vánoční zamyšlení nad hodnotami.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Stahování

Publikováno

30. 12. 2007

Jak citovat

Nečas, J. (2007). Předvánoční zamyšlení nad hodnotami. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.195

Číslo

Sekce

Informace