Pre-Christmas reflection on values

Main Article Content

Jiří Nečas

Abstract

Příspěvek ukazuje na úzký vztah mezi Vavrouškovými „hodnotami slučitelnými s trvale udržitelným způsobem života“ a hodnotami, jimž učí Ježíš. Odtud přechází k modelovému negativnímu a pozitivnímu přístupu k světu, přičemž součástí druhého z nich je vertikální rozměr života zdůrazňovaný V. Havlem. V závěru vyústí v malé vánoční zamyšlení nad hodnotami.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Nečas, J. (2007). Pre-Christmas reflection on values. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.195
Section
Information