Center of model ecological projects for the countryside in Hostětín

Main Article Content

Yvonna Gaillyová

Abstract

Úkolem Centra Veronica Hostětín je ukazovat, že vztah k přírodě, ohleduplné hospodaření se zdroji a poučená interpretace místního dědictví může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech. Vzdělávání se neomezuje jen na teorii, ale také na praktické předávání zkušeností. Programy vycházejí z dlouhodobého sledování realizovaných projektů, využívají spolupráce s řadou odborníků, škol a institucí. Množství spřízněných organizací v Bílých Karpatech doplňuje nabídku ekologických projektů o další praktické příklady. Stejně důležitá je i spolupráce s organizátory a realizátory podobných projektů v zahraničí, která rozšiřuje místní zkušenosti o mezinárodní poznatky a nejnovější trendy.

Article Details

How to Cite
Gaillyová, Y. (2007). Center of model ecological projects for the countryside in Hostětín. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.197
Section
Information