How to evaluate education for sustainable development

Main Article Content

Jana Dlouhá

Abstract

Indicators on education for sustainable development have been generated at international level. The article refers to the valuable tools in this area.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J. (2007). How to evaluate education for sustainable development. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.201
Section
Information

References

Strategie UNECE pro vzdělávání pro VUR, 2005. Evropská hospodářská komise OSN. Přijato na Zasedání na vysoké úrovni Ministerstev školství a životního prostředí, Vilnius, březen 2005. In Strategie UNECE pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji [online]. [cit. 2007-08-26]. Dostupný z WWW: .

Intervence České republiky, Vilnius, 17–18 March 2005, UNECE High-level meeting of Environment and Education Ministries. Dostupný z WWW: http://www.unece.org/env/esd/HLM.intervent/Czech%20rep.1doc.doc

Česká národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Rada vlády pro udržitelný rozvoj, pracovní skupina pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Dokumenty dostupné zWWW: http://www.nidv.cz/priority.php?id_oddilu=0

Kašpar, Jakub, MŽP ČR, člen pracovní skupiny UNECE: Strategie UNECE pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji – stručný popis. 2004. Dostupný zWWW: http://www.czp.cuni.cz/Vzdel/Forumvs/Setkani040601/zapis040601.htm

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>