Zpráva o JTET konferenci

Kateřina Jančaříková
Ve dnech 30. 5.–2. 6.2007 proběhla pod záštitou Katedry aplikované ekologie University of Debrecenmezinárodní konference s názvem Teorie a praxe pro vzdělávání udržitelného rozvoje. Jednalo se o pátou konferenci JTET (Journal of Teacher Education and Training); šlo tedy o setkání mezinárodního společenství soustředěného kolem vydávání odborného recenzovaného časopisu pedagogické orientace, nyní výhradně věnovaného tématu udržitelnosti. Mezinárodní společenství se ustavilo v roce 2005 jako tzv. Baltic & Black sea Circle Consortium (BBCC).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Zpráva o JTET konferenci

2007-08-31 08:41:40

Kateřina Jančaříková

Ve dnech 30. 5.–2. 6.2007 proběhla pod záštitou Katedry aplikované ekologie University of Debrecen mezinárodní konference s názvem Teorie a praxe pro vzdělávání udržitelného rozvoje. Jednalo se o pátou konferenci JTET (Journal of Teacher Education and Training); šlo tedy o setkání mezinárodního společenství soustředěného kolem vydávání odborného recenzovaného časopisu pedagogické orientace, nyní výhradně věnovaného tématu udržitelnosti. Mezinárodní společenství se ustavilo v roce 2005 jako tzv. Baltic & Black sea Circle Consortium (BBCC).

V maďarském Debrecenu se na přelomu května a června letošního roku setkali pedagogičtí odborníci a učitelé, především z řad univerzitních pracovníků. Zastoupeny (z hlediska počtu účastníků) byly převážně pobaltské státy, které jsou také iniciátorem projektu BBCC: Estonsko (20), Lotyšsko (28), Litva (1), Finsko (3), dále Irsko (3), Itálie (1), Kanada (1), Kostarika (1), Maďarsko (44), Malta (1), Německo (4), Nizozemí (1), Spojené státy Americké (2), Španělsko (1), Turecko (10). Českou republiku letos zastupovali dva reprezentanti – Jan Činčera z Technické Univerzity v Liberci a Kateřina Jančaříková z Pedagogické fakulty UK v Praze. Konferenční dny zahajovala společná shromáždění, ve kterých byly představeny nejdůležitější myšlenky, poté následovala práce v sekcích, kterých bylo (včetně sekce posterové) deset, denní program byl zakončen společenským večerem.

Příspěvky, které již začaly vycházet v časopise JTET, si budou moci zájemci v jednotlivých číslech tohoto časopisu přečíst, ale vřelou a přesto pracovní atmosféru zprostředkovat nelze. Proto bych ráda doporučila všem čtenářům Envigogiky zvážit svou účast na příští JTET konferenci, která se bude konat ve dnech 4.–7. 6. 2007 v Turecku.

Další zdroje:

Podrobnosti o časopise JTET a přehled obsahu jednotlivých čísel: http://www.ise-lv.eu/publications.php?show=39&pub=3

Podrobnosti o BBCC: http://www.ise-lv.eu/

Stručnou informaci o konferenci lze nalézt na stránkách World Conservation Learning Network IUCN: http://www.wcln.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=282

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>