Paměť a krajina: kauza zámku Jezeří II

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.234

Klíčová slova:

Jezeří, Podkrušnohoří, povrchová těžba

Abstrakt

Energie skrytá v kraji Podkrušnohoří, ať již na jeho povrchu, pod zemským povrchem či v hlubinách duchovních, byla v minulosti často vyvázána ze souvislostí dobra působícího pro lidské společenství, a stávala se tak živlem, jehož účinky (především ve sféře sociální) nebylo a stále není jednoduché ovládnout. Aby tyto různé energie projevily svou povahu způsobem, který je pro člověka příznivý, musely by být zasazeny do nového podhoubí vztahů; minulost a její různé podoby, jež se dnes ukazují často pokřiveně, by neměla být „překonána“, ale - bolestně - metabolizována, neboť přes těžká období se nelze přenést pouhým nevědomím.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Stahování

Publikováno

31. 05. 2013

Jak citovat

Dlouhá, J. (2013). Paměť a krajina: kauza zámku Jezeří II. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.234

Číslo

Sekce

Inspirace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>