Reaction on text „Věda jako kooperující systém, nebo jako bojiště oborů?“

Main Article Content

Martin Braniš

Abstract

Přečetl jsem příspěvek Martina Říhy a marně uvažoval o tom, proč se objevil na stránkách poslední Envigogiky. Slíbený motiv uvedený v titulu článku totiž není v jeho obsahu do nijaké hloubky reflektován. Jádro textu se točí okolo názoru na to, jak má být naloženo s lesy v Národním parku Šumava. Bohužel, přestože je jakousi reakcí na (podle autora) tendenční a povrchní vystoupení prof. Kindlmanna z pražské Přírodovědecké fakulty, samo postrádá téměř jakékoli „tvrdé argumenty“ a „nezpochybnitelná fakta“. Mimo jiné, ten, kdo se vyzná v metodologii vědy (tedy jakékoli vědy, neb ta je pouze jedna), nemůže nikdy od vědy očekávat nezpochybnitelná fakta, neboť věda je založena nikoli na potvrzování hypotéz, ale na jejich falzifikaci. Ale dost zatím o vědě.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Braniš, M. (2013). Reaction on text „Věda jako kooperující systém, nebo jako bojiště oborů?“. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.243
Section
Letters and Opinion
Author Biography

Martin Braniš

Institute for Environmental Studies, Charles University Faculty of Science

Most read articles by the same author(s)