Seminar on dissertation writing

Main Article Content

Abstract

Translated materials originally published by the University of Nebrasca-Lincoln Writing Centre.http://www.unl.edu/writing/

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J. (2006). Seminar on dissertation writing. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.244
Section
Authors' Corner
Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů