Mýty kolem elektronických časopisů

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.248

Abstrakt

S elektronickým publikováním jsou spojeny četné mylné představy a předsudky. Článek upozorňuje na některé výhody virtuálního prostředí, které mohou znamenat jeho vyšší využitelnost i v odborné oblasti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Reference

Hranička, Richard; Jehlíková, Hana; Pezlarová, Milada. Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 2007-08-31]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3807>. URN-NBN:cz-ik3807. ISSN 1212-5075.

Menoušek, Jiří Jak hledat medicínské informace na internetu ? Stručný průvodce, určený nejen odborné zdravotnické veřejnosti. Zdravcentra. Dostupné z www ISSN: 1336-4154

Přispěvatelé Wikipedie, Elektronický podpis [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2007, Datum poslední revize 19. 05. 2007, 21:07 UTC, [citováno 4. 09. 2007] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronický_podpis&oldid=1509468

Menoušek, Jiří. Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 9 [cit. 2007-09-03]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1127>. URN-NBN:cz-ik1127. ISSN 1212-5075.

Mutt, José A. Mari. TISK versus INTERNET. Volně přeložila Naďa Smékalová. Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. [online] 2000/3 Dostupné z www http://www.vkol.cz/obzory/20003_05.htm ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Svršek, Jiří, Elektronické publikování ve vědě Natura [online] 01/2000 Citováno [2007-08-28] Dostupné z www http://natura.baf.cz/natura/2000/1/20000103.html ISSN 1212-6748

Svršek, Jiří. Elektronické vědecké články. podle článku Mauricia Ayala-Sáncheze. Natura [online] 1/2003 Citováno [2007-08-28] Dostupné z www http://natura.baf.cz/natura/2003/1/20030102.html ISSN 1212-6748

Šťastná, Petra. Role elektronických seriálů ve vědecké komunikaci. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 2007-09-03]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/995. URN-NBN:cz-ik995. ISSN 1212-5075.

Stahování

Publikováno

31. 08. 2007

Jak citovat

Dlouhá, J. (2007). Mýty kolem elektronických časopisů. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.248

Číslo

Sekce

Pro autory

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>