Sustainable life. But which life?

Main Article Content

František Murgaš

Abstract

This contribution concerns life, specifically a good life from the perspective of the hypothesis formulated in 1994 by Josef Vavroušek, founder of the Society for Sustainable Living.  Vavroušek analysed the attitudes of the dominant Euro-American culture on aspects of human life, and recommended a return to the values of Greco-Roman Judeo-Christian civilization.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Murgaš, F. (2007). Sustainable life. But which life?. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.252
Section
Letters and Opinion

References

BĚLOHOUBEK, I. Globalizace a občanská společnost. In: Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický , V. (eds.) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu „Globalizace a globální problémy“. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, s. 111 – 122, ISBN 80-87076-01-X
FRIDRICH, M. Ital Ermenegildo Zegna. Hospodářské noviny, Proč ne ? life style magazín 9/2007
FUKUYAMA, F. Budování státu podle Fukuyamy. Praha: Alfa Publishing, 2004, 136 s. ISBN 80-86851-09-5
HALÍK, T. Noc zpovědníka. Paradoxy malé víry v postoptimistické době. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 252 s. ISBN 80-7106-777-6
HUBA, M. Náboženstvo – životné prostredie – hodnoty zlučiteľné s predstavou udržateľného spôsobu života. In: Huba. M. (ed.) Náboženstvo – životné prostredie – hodno ty pre udržateľnú budúcnosť. Bratislava: STUŽ/SR, 2002, 38 – 41, ISBN 80-968415-6 -4
JOHSON, P. Nepřátelé společnosti. Řevnice: Rozmluvy, 1999. 242 s. ISBN 80-85336 -33-2.
LISICKÝ, M. Treba život a rozvoj udržiavať ? O medziach udržateľnosti koncepcie udržateľnosti. In: Huba. M. (ed.) Náboženstvo – životné prostredie – hodnoty pre udržateľnú budúcnosť. Bratislava: STUŽ/SR, 2002, 38 – 41, ISBN 80-968415-6-4
PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, 459 s., ISBN 978-80-86429-63-2
RYCHTAŘÍKOVÁ, J. Porodnost v ČR: dvě rozdílné epochy. Geografické rozhledy. 2007/ 2008, roč. 17, č. 1, s. 2-5, ISSN 1210-3004
ŘEHÁKOVÁ, B. Determinanty vztahu k ochraně životního prostředí. Sociologický časopis, 2001, roč. 37, č. 7, s. 479-498
STEYN, M. Taková je demografie, hlupáci. Pravý důvod, proč Západu hrozí zánik. Praha: Občanský institu. Bulletin OI č. 177, 13 s. ISBN 80-86972-04-6
VAVROUŠEK, J. Hledání lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života. Teologické texty, 1994, roč. 5 (46), č. 1, s. 7 – 10, ISSN 086-6944.