Trvalo udržateľný život. Ale aký život?

František Murgaš
Príspevok sa zaoberá životom, resp. dobrým životom z aspektu hypotézy, formulovanej v roku 1994 Josefom Vavrouškom, zakladateľom Spoločnosti pre trvalo udržateľný život. Ten analyzoval postoj prevládajúcej formy euro-americkej civilizácie k rozhodujúcim aspektom ľudského života, pričom ako odpoveď naň navrhoval návrat k hodnotám grécko-rímsko-židovskovsko-kresťanskej civilizácie.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Trvalo udrĹľateÄľnĂ˝ Ĺľivot. Ale akĂ˝ Ĺľivot ?

František Murgaš

Som presvedčený o tom, že hľadanie a presadzovanie hodnôt, ktoré by nás priviedli k humanizmu a harmónii vzťahov medzi človekom a prírodou, je spoločným údelom ľudí nábožensky veriacich a tých, ktorí veria v človeka, jeho schopnosť rozlišovať dobro a zlo. Mali by sme podporovať to, čo nás spája a nie to, v čom sa naše názory líšia.

J. Vavroušek, 1994

Abstrakt:

PrĂ­spevok sa zaoberá Ĺľivotom, resp. dobrĂ˝m Ĺľivotom z aspektu hypotĂ©zy, formulovanej v roku 1994 Josefom Vavrouškom, zakladateÄľom SpoloÄŤnosti pre trvalo udrĹľateÄľnĂ˝ Ĺľivot. Ten analyzoval postoj pre vládajĂşcej formy euro-americkej civilizácie k rozhodujĂşcim aspektom ÄľudskĂ©ho Ĺľivota, priÄŤom ako od poveÄŹ naĹ

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)