Životní prostředí, ekonomie, přírodní vědy, aneb jak to vlastně je?

Autoři

  • Jiří Landa

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.253

Abstrakt

Autor – vystudovaný chemik – v příspěvku z pohledu fyzikálního kriticky hodnotí současnou orientaci lidské společnosti na ekonomický růst.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jiří Landa

Autor se profesně věnuje matematickému modelování se zaměřením na ukládání jaderných odpadů.

Reference

FEYNMAN, Richard P., et al. Feynmanovy přednášky z fyziky. Praha : FRAGMENT, 2007. 168 s. ISBN 80-253-0391-8.

NOVOTNÝ, Vladimír. Fyzikální chemie pro 3. ročník SPŠ chemických a s chemickým zaměřením. Praha : Nakl. techn. lit., 1984. 275 s

MOORE, W.J. Fyzikální chemie. Praha : SNTL, 1981. 976 s

LOŽEK, Vojen. Hrozba klimatických změn. Vesmír. 2007, roč. 86, č. 11, s. 702. ISSN 1214-4029

SVOBODA, Jiří, SVOBODOVÁ, Jindřiška. Reálné cesty snižování emisí oxidu uhličitého : Co nás asi čeká v energetice a s čím je vhodné začít již dnes. Vesmír. 2007, roč. 86, č. 10, s. 655. ISSN 1214-4029. Dostupný z WWW: http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=7433

ŠVEJNAR, Pavel, MÁSLO, Karel. Stabilita elektrizační soustavy : Systém provázaný jako živý organizmus. Vesmír. 2007, roč. 86, č. 1, s. 30. ISSN 1214-4029. Dostupný z WWW: http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=7053

Stahování

Publikováno

30. 12. 2007

Jak citovat

Landa, J. (2007). Životní prostředí, ekonomie, přírodní vědy, aneb jak to vlastně je?. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.253

Číslo

Sekce

Dopisy a názory