Poslední verze Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky

Autoři

  • Redakce Envigogika

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.254

Abstrakt

Vítáme vaše připomínky a názory.

Informace o procesu přípravy Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky. Dne 20. května byl návrh strategie přijat Poradou vedení MŠMT i Poradou vedení MŽP. Dne 27. května byl projednán a s připomínkami doporučen Radou vlády pro UR k předložení vládě. Dne 28. května byl materiál Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozeslán do meziresortního připomínkového řízení s termínem pro zaslání připomínek do 11.6.2008. Porada k vypořádání zásadních připomínek proběhla dne 24. června 2008.

Ve středu 9. července návrh Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) projednala a schválila vláda ČR. Viz přijaté usnesení vlády (č. 851/2008) a text přijaté Strategie.

Relevantní dokumenty naleznete v nejbližší době také na webu vlády ČR.

Tato stránka bude průběžně aktualizována. Vyjádřit se můžete v komentářích nebo mejlem zaslaným redakci: envigogika@czp.cuni.cz

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Publikováno

31. 05. 2008

Jak citovat

Envigogika, R. (2008). Poslední verze Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.254

Číslo

Sekce

Dopisy a názory

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>