A few comments on the last issue of Envigogika (2009/02)

Main Article Content

Martin Říha

Abstract

Ač (nebo právě proto, že) jsem dítě z učitelské rodiny, mám velký respekt k pedagogice jako oboru, který jsem nestudoval a tuto svou „nedostatečnost" pociťuji výrazně vždy, když přednáším studentům. Cítím se být „silný v kramflecích" v oborech vlastních, o kterých přednáším a které jsem nastudoval; tedy v architektuře, v územním plánování, v posuzování vlivů na životní prostředí. Ale vnímám ten handicap, že jsem se neučil a nenaučil, jak tu matérii předat efektivně posluchačům, tedy co nejúčinněji ve smyslu svého projevu a jejich vnímání. Snad i to je důvod, proč sleduji alespoň zpovzdálí, co se děje ve školství, v pedagogice jako oboru obecně a také v envigogice.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Říha, M. (2009). A few comments on the last issue of Envigogika (2009/02). Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.255
Section
Letters and Opinion
Author Biography

Martin Říha

Ing. arch. Martin ŘíhaBývalý náměstek ministra životního prostředí, pracoval také v Útvaru rozvoje hl. města Prahy