What all can be written in the diploma thesis or How is assessed the quality of the expert texts at (some) universities?

Main Article Content

Jana Dlouhá
Martin Říha

Abstract

Na internetových stránkách časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí je nově  k dispozici mimořádné číslo tohoto časopisu, které je v podstatě sborníkem referátů ze stejnojmenné konference, která se konala 31. května 2012 na Univerzitě Pardubice. Je zde možné nalézt také text Efektivita veřejných prostředků vynaložených na podporu místních agend 21 v České republice, který je krátkým shrnutím diplomové práce studentky Evy Šlapákové z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Vysoká škola tak vstupila do debaty o (udržitelném) rozvoji naší společnosti, a dále se dočtete jak to učinila.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J., & Říha, M. (2012). What all can be written in the diploma thesis or How is assessed the quality of the expert texts at (some) universities?. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.263
Section
Letters and Opinion
Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů