Environmental Education - Sorted, we can start (not only with practice)

Main Article Content

Jana Dlouhá

Abstract

Recenze knihy Činčera, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno : Paido 2007.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J. (2007). Environmental Education - Sorted, we can start (not only with practice). Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.282
Section
Reviews
Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

References

Činčera, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno : Paido 2007.