Trendy v environmentální výchově - intepretivistický a kritický proud

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Dva směry environmentální výchovy, které kladou důraz na kritické porozumění a samostatné zpracování látky (interpretivistický proud) a partnerství při formulaci vlastních výchovně vzdělávacích cílů v rámci projektové výuky (kritický proud).

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2006). Trendy v environmentální výchově - intepretivistický a kritický proud. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.2
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera

Technical University Liberec

Reference

Bragaw, D. (2003). The Democratic Process: Promises and Challenges. American Forum for Global Education, 120 Wall Street, Suite 2600, New York, NY 10005.

Frank, L. S. (2001). The caring classroom: Using adventure to create community in the classroom and beyond. Project Adventure.

Frank, L. S. (2004). Journey toward the caring classroom: Using adventure to create community in the classroom & beyond. Wood N Barnes.

Hammond, William F. Education for Action. A framework for thinking about the place of action in environmental education. Green Teacher. Education for Planet Earth. ISBN 1192-1285. Issue 50 (1996-7), p. 6-14.

Leeming, F. C., Dwyer, W. O., Porter, B. E., & Cobern, M. K. (1993). Outcome Research in Environmental Education: A Critical Review. The Journal of Environmental Education, 24(4), 8-21. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1993.9943504 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1993.9943504

Hart, P., & Nolan, K. (1999). A Critical Analysis of Research in Environmental Education. Studies in Science Education, 34(1), 1-69. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057269908560148 http://dx.doi.org/10.1080/03057269908560148

Henton, M. (1996). Adventure in the Classroom: Using Adventure To Strengthen Learning and Build a Community of Life-Long Learners. Project Adventure, Inc., PO Box 100, Hamilton, MA 01936.

McKeowyn, Rosalyn. 2002. Education for Sustainable Development Toolkit [online]. University of Tennessee, 2002. [cit. 2006-10-30]. Dostupný z WWW <http://www.esdtoolkit.org>

Meadows, Dennis; Sweeney, Linda. 1995. The Systems Thinking Playbook I-III. Durham: The Laboratory for Interactive Learning, 1995. ISBN 0-9666127-7-9

Mogensen, Finn. Environmental education – development and evaluation [online]. The Royal Danish School of Educational Studies. [Cit. 2004-06-21]. Dostupný z WWW <http://nibis.ni.schule.de/~beckmann/health/booklet/ee_start.htm>

Matre, Steven van. 1999. Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institut for Earth Education, 1999. p.22-3

NÁDVORNÍK, Ondřej; CHÁRA, Petr. 2006. Bohouš a Dáša bojují proti chudobě. Praha: Člověk v tísni, 2006.

PALMER, Joy A. 2003. Environmental education in the 21st Century. London; New York: 2003. P. 146-8.

PIKE, Graham; SELBY, David. 1994. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6. 322 s. S.301-303.

PORTER, Chris. 2006. Kids Teaching Kids: The Tantramar Wetlands Centre Project. Green Teacher, 79 2006. s. 18-21.

Selby, David. 2000. A darker shade of green: The importance of ecological thinking in global education and school reform. Theory into Practice. Columbus: Spring 2000. Vol. 39, Iss. 2; pg. 88, 9 pgs

SEVER; ECONTUR BREMEN. 2003. Škola pro udržitelný život. Zkušenosti z pilotního projektu. Horní Maršov: SEVER, 2003. 81 s. ISBN 80-902976-8-4.

SIEGEL, Steven. 2006. Sunnyside and the Wolf. Green Teacher, 79 2006. s. 22-26.