Topologie bytí, ochrana přírody a naše postavení na zemi

Autoři

  • Jiří Olšovský

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.315

Abstrakt

Recenze publikací:

NITSCHE, Martin. 2011. Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii. Praha: Togga, 145 s.

SKÝBOVÁ, Marie. 2011. Etika a příroda. Proč brát morální ohledy na přírodu? Červený Kostelec: Pavel Mevart, 193 s.

KOLÁŘSKÝ, Rudolf. 2011. Filosofický význam současné ekologické krize. Praha: Filosofia, 154 s.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

NITSCHE, Martin. 2011. Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii. Praha: Togga, 145 s

SKÝBOVÁ, Marie. 2011. Etika a příroda. Proč brát morální ohledy na přírodu? Červený Kostelec: Pavel Mevart, 193 s

KOLÁŘSKÝ, Rudolf. 2011. Filosofický význam současné ekologické krize. Praha: Filosofia, 154 s

Stahování

Publikováno

30. 09. 2012

Jak citovat

Olšovský, J. (2012). Topologie bytí, ochrana přírody a naše postavení na zemi. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.315

Číslo

Sekce

Recenze