Pobídky pro obnovitelné zdroje energie v České republice

Autoři

  • Antonín Dvořák
  • Petr Šauer

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.329

Klíčová slova:

renewable energy

Abstrakt

Obnovitelná energie je v České republice důležitou technickou, ekonomickou a politickou záležitostí od 70tých let. 20tého století. Od vstupu do EU v roce 2004 má tento problém novou dimenzi. Článek poskytuje stručnou informaci o obnovitelných zdrojích energie a jejich podpoře v České republice, což je užitečné zvláště pro zahraniční čtenáře.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Antonín Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze

Petr Šauer

Vysoká škola ekonomická v Praze

Reference

ABRHAM, Zdeněk, KOVÁŘOVÁ, Marie, KUNCOVÁ, Tereza. 2004. Ekonomika a konkurenceschopnost biopaliv. Biom.cz : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu [online]. 2004-11-16 [cit. 2007-03-07]. Dostupný z WWW: <http://biom.cz/index.shtml?x=210146>. ISSN 1801-2655.

BAŘINKA et al. 2003. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. Praha : ČEZ,

Act No. 180/2005 Coll. : on the promotion of the production of electricity from renewable energy sources [online]. 2005-03-31 [cit. 2007-12-09]. Dostupný z WWW: <http://www.eru.cz/pdf/zak_aj_180.pdf>.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. 2005. Biomasa jako obnovitelný zdroj energie : ekonomické a energetické aspekty. Acta Pruhonicieana. č. 79. VÚKOZ : Průhonice, 2005.

KNÁPEK, J. 2005. Optimalizace veřejné podpory na příkladu podpory obnovitelných zdrojů energie dle zákona č. 180/205 Sb. In ŠAUER, P (editor). Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí. Praha : OECONOMICA, 2005. ISBN 80-245-0984-9.

Libra, M., Poulek, V. 2006. Solární energie, fotovoltaika : perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti. 2. dopl. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. 122 s.

MI&T-ERO. 2005. Report on meeting the indicative target for the production of electricity from renewable sources in 2004. Prague : Ministry of Industry and Trade – Energy Regulatory Office, 2005.

MI&T. 2004. State Energy Policy of the Czech Republic till 2030. Prague : Ministry of Industry and Trade, 2004.

MoE. 2004. State Environmental Policy of the Czech Republic 2004–2010. Prague : Ministry of Environment, 2004.

MUŽÍK, O., HUTLA, P. 2005. Biomasa : bilance a podmínky využití v ČR. Biom.cz : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu [online]. 2005-01-17 [cit. 2007-03-05]. Dostupný z WWW: . ISSN 1801-2655.

OGOV. 2005. Czech Republic Strategy of Sustainable Development. Prague : Office of The Government of The Czech Republic, 2005.

SEVEn, CZ BIOM, Asociace pro využívání OZE, City Plan. 2004. Report on potential of renewable energy sources on the territory of the Czech Republic and on possibilities its utilization till 2050. Published in 2004.

SLEJŠKA, A., HONZÍK, R., HULEŠ, L. 2006. Snížení DPH má smysl u biomasy, ne však u zemního plynu. Biom.cz : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu [online]. 2006-04-04 [cit. 2007-02-26]. Dostupný z WWW: . ISSN 1801-2655.

SÝKORA, J. Optimalizace energetické náročnosti rodinného domu na vytápění a přípravu teplé vody. Praha : VŠE, 2007. Working paper.

SZOMOLÁNYIOVÁ, J. 2005. Náklady a potenciál využití biomasy v České republice. Biom.cz : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu [online]. 2005-04-04 [cit. 2007-03-01]. Dostupný z WWW: . ISSN 1801-2655.

WEGER, J., HAVLICKOVA, K. et al. Biomasa : obnovitelný zdroj energie v krajině. Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2003.

Stahování

Publikováno

30. 12. 2007

Jak citovat

Dvořák, A., & Šauer, P. (2007). Pobídky pro obnovitelné zdroje energie v České republice. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.329

Číslo

Sekce

Inspirace