Udržitelný rozvoj, konzistentní rozhodování a eschatologie

Autoři

  • Jiří Nečas

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.332

Abstrakt

Autor se zamýšlí nad transcendentním rozměrem života, směřováním k životní plnosti a smyslu, a současnou praxí, která je často spojena s falešnými hodnotami. Eschatologické obrazy mají schopnost pojmenovat síly zla, které se dnes dostávají ke slovu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Boff, L. Hablemos de la otra vida. Santander, Sal Terrae 1998. ISBN 84-293-0496-7. (Originál: Vida para além da morte. Petrópolis, vozes.)

Brundtland, G.H. aj. Naše společná budoucnost. (Zpráva světové komise pro životní prostředí.) Praha, Academia 1991. ISBN 80-85368-07-2.

Capra, F. Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura. Praha, DharmaGaia - Maťa 2002. ISBN 80-85905-42-6 (DharmaGaia), 80-7287-024-6 (Maťa)

Daly, H. Toward a Steady-State Economy. San Francisco, Freeman 1973.

Daly, H. Ecological economics and the ecology of economics: essays in criticism. Cheltenham, U.K. – Northampton, Ma., E.Elgar 1999. ISBN 1-85898-968-X.

Georgescu-Roegen, N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, Mass., Harvard University Press 1971.

. EDO Olomouc, Sluňákov, 2007 [online] [Cit 20-09-2010] Dostupné na http://www.sustainable.cz/definiceapraxe.htm

Hawking, S.W. Stručná historie času. Praha, MF 1991. ISBN 80-204-0169-5

Keller, J. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha, G+G 1995. ISBN 80-901896-1-X.

Keller, J., Gál, F., Frič, P. Hodnoty pro budoucnost. Praha, G+G 1996. ISBN 80-901896-4-4.

Lauschmann, H. Metainformatika čili Úvod do fyzikální teologie. Litomyšl, Paseka 1996.

Meadows,D.L., Meadows,D.H., Randers,J. The Limits to Growth. New York, Universe Books 1972.

Meadows,D.L., Meadows,D.H., Randers,J. Překročení mezí. Praha, Argo 1995.(Orig.: Beyond the Limits. Chelsea Green Publ. Co. 1992.)

Mesarovic,M., Pestel,E. Menschheit am Wendepunkt. Stuttgart, Deutsche Verlag-Anstalt 1974. [Orig.: Mankind at the Turning Point.]

Nečas, J. Malé zamyšlení nad sdílením Božích darů. Česká metanoia, 1998, č. 18. ISSN 1210-6992.

[online], 2008/III/1. 8 s. ISSN 1802-3061. [online] [Cit 20-09-2010] Dostupné na http://envigogika.cuni.cz/envigogika-2008-iii-1/chceme-trvale-udrzitelny-rozvoj_cs

Rifkin, J. – Howard, T. Entropy. A New World View. New York, The Viking Press 1980

. [online] [Cit 20-09-2010] Dostupné na http://www.fp.vslib.cz/kch/sedlbauer/tema9.htm

Vavroušek, J. Hledání možnosti trvale udržitelného rozvoje. Křesťanská revue, 62 (1995), č.2.

Vavroušek, J. Hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Teologické texty 5 (1994), č.1.

Stahování

Publikováno

30. 09. 2010

Jak citovat

Nečas, J. (2010). Udržitelný rozvoj, konzistentní rozhodování a eschatologie. Envigogika, 5(2). https://doi.org/10.14712/18023061.332

Číslo

Sekce

Inspirace