Didaktika biologie a ekologie v přípravě budoucích učitelů přírodopisu, biologie a lektorů EVVO

Autoři

  • Ivo Machar
  • Libuše Hrabí
  • Monika Millerová
  • Olga Vránová

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.335

Abstrakt

Případová studie z Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Článek popisuje stav oborových didaktik v rámci přípravy budoucích učitelů přírodopisu, biologie a lektorů environmentální výchovy na Katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KBI). Kromě oborového didaktického výzkumu a přípravy skript didaktického zaměření připravuje KBI v rámci projektů podpořených z ESF rozšíření oborových didaktik o netradiční a na pedagogických fakultách inovativní oborové didaktiky.

Text prošel recenzním řízením.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

HRABÍ, L. Zhodnocení obtížnosti výkladového textu současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ. e-Pedagogium 2003, roč. 3, č. 1 (on-line: http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/index.htm)

HRABÍ, L. K inovaci hodnocení obtížnosti textu učebnic přírodopisu. e-Pedagogium 2005, roč. 5, č. 2 (on-line: http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2005.pdf)

HRABÍ, L., VRÁNOVÁ, O. Netradiční materiály ve výuce přírodopisu. Učitelské listy, 2007/2008, roč. 15, č. 3, s. 12

HRABÍ, L., VRÁNOVÁ, O. Témata z didaktiky biologie. Skriptum. 2009, UP v Olomouci

MACHAR, I. Nové středisko ekologické výchovy v CHKO Litovelské Pomoraví. Biologie, chemie a zeměpis na základních a středních školách, 2007, 16, č.4: 161- 164

MACHAR, I. et al. Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky. 2009, Univerzita Palackého v Olomouci

MACHAR, I. Lesní pedagogika v rámci EVVO. In: Sborník z mezinárodní konference Educo 2009, Štrba, in press

Müllerová, M. Postavení a úloha antropologie ve výchovně vzdělávacím procesu. In. KRÁTOŠKA, J. a ŠTEIGL, J. Sborník referátů z VI. doktorandské konference Aplikovaná antropologie 2005. Olomouc, UP, 2005, s. 7–12

MÜLLEROVÁ, M. et al. Litovelské Pomoraví – CHKO pro environmentální výchovu. Skriptum. PdF UP v Olomouci, 2007

Müllerová, M., Hrabí, L., Vránová, O. Postavení a výuka didakticky zaměřených disciplín na Katedře biologie PdF UP v Olomouci. In: PAPÁČEK, J. (ed.)., Didaktika biologie 2010. Sborník příspěvků ze semináře na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, in press

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Grada Publishing, 2007, Praha

VRÁNOVÁ, O. Jak využít mechy v hodinách laboratorních prací. Učitelské listy, 2006/2007, roč. 14, č. 7, s. 8-9

VRÁNOVÁ, O. Úlohy v pracovních sešitech přírodopisu. Biologie-chemie-zeměpis, 2006, roč. 15, č. 4, s.173-174

Stahování

Publikováno

05. 05. 2011

Jak citovat

Machar, I., Hrabí, L., Millerová, M., & Vránová, O. (2011). Didaktika biologie a ekologie v přípravě budoucích učitelů přírodopisu, biologie a lektorů EVVO. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.335

Číslo

Sekce

Inspirace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)