Interviews with personalities of (not only) environmental education III

Main Article Content

Jana Dlouhá

Abstract

Rozhovor s ing. arch. Martinem Říhou, v současné době místopředsedou Společnosti pro trvale udržitelný život. Martin Říha pracoval po celý život ve státní správě a v urbanistické projekci na různých pozicích v oblasti územního a krajinného plánování a posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci své profesní činnosti se vždy snažil o prosazování zájmů ochrany životního prostředí a přírody. Více o jeho životě si můžete přečíst zde.

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J. (2011). Interviews with personalities of (not only) environmental education III. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.339
Section
Inspirations
Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.Odpovědný redaktor Envigogiky.Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů