Výuka s využitím případových studií – propojení zkušenosti z regionu odborným know-how

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.340

Abstrakt

V posledních desetiletích se stále více diskutuje o tzv. „třetí roli“ vysokých škol, která je založena na vyšším vědomí společenské odpovědnosti a spočívá v jejich zvýšené interakci s jinými společenskými subjekty (Ferrer-Balas et al., 2009). Univerzitní výzkum i samotné vzdělávání se skutečně přibližně od druhé poloviny 20. století odklání od modelu čisté vědy aplikované v praxi a směřuje stále více do oblasti inovací a celkového rozvoje společnosti. To se děje různým způsobem; jednou z možností je zapojení těchto akademických institucí do dění v regionu ‑ uplatnění expertizy, kterou disponují, k podpoře procesů souvisejících s jejich odborným zaměřením a směřujících k udržitelnosti či jiné celospolečenské vizi realizované v konkrétním místě. Vytvářejí se tak regionální sítě spolupráce, která se odehrává napříč různými sektory a všem zúčastněným přináší nové poznatky, zkušenosti, příležitosti k výzkumu či jiným aktivitám.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Odpovědný redaktor Envigogiky.

Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Reference

Dlouhá, J. (2008). Networking European Universities through e-learning (reviewed text). Envigogika, 3(1). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.372

FERRER-BALAS, D., BUCKLAND, H., de MINGO, M., 2009. Explorations on the University's role in society for sustainable development through a systems transition approach. Case-study of the Technical University of Catalonia (UPC). Journal of Cleaner Production 17(12), 1075‑1085.

REED, M. S., EVELY, A. C., CUNDILL, G., Fazey, I., GLASS, J., LAING, A., NEWIG, J., PARRISH, B., PRELL, C., RAYMOND, C., and STRINGER, L. C.. What is social learning? Ecology and Society 15(4): r1. 2010. [online] www: http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/resp1/

Stahování

Publikováno

05. 05. 2011

Jak citovat

Dlouhá, J. (2011). Výuka s využitím případových studií – propojení zkušenosti z regionu odborným know-how. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.340

Číslo

Sekce

Inspirace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>