Law and the environment in broader contexts

Main Article Content

Mikuláš Huba

Abstract

Príspevok prednesený v rámci konferencie FORUM 2000, panel Právo a životné prostredie, Praha, 10.10.2011

Article Details

How to Cite
Huba, M. (2011). Law and the environment in broader contexts. Envigogika, 6(2). https://doi.org/10.14712/18023061.343
Section
Inspirations