What would I like to have my country - the Czech Republic?

Main Article Content

Martin Říha

Abstract

Je jistě mnoho příčin frustrace občanů z dnešních poměrů v zemi, ale pro lidi myslící systémově je snad nejhorší současný způsob vládnutí oněch politických „elit“, které u nás již příliš dlouho uzurpují moc ve státě. Zastupitelská demokracie může fungovat a vést stát k prosperitě jen tam, kde politický systém vynáší do veřejných funkcí lidi s nejlepšími odbornými a morálními předpoklady stát řídit, dokázat občany sjednotit a nadchnout pro nějakou vizi dalšího pozitivního vývoje a také ji s nimi uskutečňovat. Začít ale musíme u sebe. Co chceme se svou zemí udělat my sami, je základ, od kterého se odvíjí to ostatní. Aniž bych to někomu vnucoval, pokusím se v následujících stránkách formulovat co nejstručněji, co by mohlo být podle mého názoru oním svorníkem společné národní vůle v hospodářské, sociální i environmentální oblasti jako vize dlouhodobě udržitelného vývoje naší země.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Říha, M. (2012). What would I like to have my country - the Czech Republic?. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.353
Section
Inspirations
Author Biography

Martin Říha

Ing. arch. Martin ŘíhaBývalý náměstek ministra životního prostředí, pracoval také v Útvaru rozvoje hl. města Prahy