Sustainable use of mineral resources - present day global state and prospects

Authors

  • Zdeňka Petáková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.356

Keywords:

mineral resources, sustainability

Abstract

Summary of present global state of usage of mineral resources, global perspectives and prospects and general recommendations on mineral source management are the main topics of this essay. It is suggested: to keep strong central government capable of effective control over the whole country’s territory and regulation of international & supranational mining companies activities...

Downloads

Download data is not yet available.

References

GRANTHAM, J. 2011. Time to wake up. Days of abundant resources and falling prices are over forever [on-line] Čtvrtletník GMO. [cit. 2011-06-30]. Dostupné z WWW <http://www.gmo.com>

KAVINA, P. 2009. Surovinové zdroje. In POTŮČEK, M.; MAŠKOVÁ, M. a kol. Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. Praha: Karolinum, s. 307-330

KOLEKTIV AUTORŮ 2012. Perspektivy české energetiky. Současnost a budoucnost. Zpráva NEK (Nezávislé energetické komise) II. Pracovní verze k pololetí 2012 – zpráva k veřejné oponentuře [on-line] [cit. 2012-07-16]. Dostupné z WWW <http://www.energetickyklub.cz/>

KUŠKOVÁ, P.; GINGRICH, S.; KRAUSMANN, F. 2008. Long term changes in social metabolism and land use in Czechoslovakia, 1830–2000: An energy transition under changing political regimes. Ecological Economics, 68, p. 394-407

LATOUCHE, S. 2012. Malé pojednání o poklidném nerůstu. Praha: Tomáš Weiss – Za tratí

O´CONNOR, D. 2012. Není zítra. (There´s no tomorrow.) Animovaný film o vyčerpání přírodních zdrojů [on-line]. [cit. 2012-07-16]. Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=jo-2QL3hSLU>

SMRŽ, M. 2007. Cesta k energetické svobodě. Impulz k přeměně energetiky a hospodářství do udržitelné formy. Brno: WISE

TOMCZAK, A. 2011. Fakta o nerostných surovinách: Mezinárodní trh uhlí – trendy a perspektivy, s. 39 – 57, in: STARÝ, J.; SITENSKÝ, I.; HODKOVÁ, T. Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny [on-line] [cit. 2012-07-16]. Praha: MŽP, ČGS – Geofond, 2011. Dostupné z WWW: <http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/rocenka2011sur.pdf>

ŘÍPA, M.; WEINZETTL, V.; MLYNÁŘ, J.; ŽÁČEK, F. 2005. Řízená termojaderná syntéza pro každého. Praha: Ústav fyziky plazmatu AV

UNEP. 2011a. Towards a Green Economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication. Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme (UNEP) [on-line] [cit. 2012-07-16] Dostupné z WWW: <http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx>

UNEP. 2011b. Keeping track of our changing environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012) [on-line]. [cit. 2012-07-16]Nairobi, Kenya: Division of Early Warning and Assessment (DEWA), United Nations Environment Programme (UNEP). Dostupné z WWW: <http://www.unep.org/geo/pdfs/keeping_track.pdf>

Published

30. 09. 2012

How to Cite

Petáková, Z. (2012). Sustainable use of mineral resources - present day global state and prospects. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.356

Issue

Section

Inspirations