Measurement of the effectiveness of use of urban land

Authors

  • Jiřina Bergatt Jackson

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.357

Abstract

The article is concerned with pragmatic techniques for assessment of the effectiveness of urban land use that are directly usable in practice – for regions, towns and municipalities. These techniques could promote efficient use of land and creating structures for sustainable management of the region. According to the research done by the World bank could sustainable and more efficient forms of land use save up to 15 % energy costs and also externalities are reduced (e.g. for technical infrastructure). This also (due to the fact that these costs are not included in production costs or services) also leads to raising competitiveness of the area. Therefore the sustainable management of the area should be our top public interest. Unfortunately this is not the case and effectiveness of the urban land use is not in the centre of the political or public interest.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BERGATT JACKSON, J., 2011. Proč nemáme dostatečně udržitelný management urbanizovaného území, když máme dostatečné nástroje. Sborník Člověk, stavba a územní plánování 5. Praha: vydal ČVUT., , s. 7-23ISBN 978-80-01-04753-8. ČVUT

BRINCKERHOFF, P. 2004. The Czech Brownfield Regeneration Strategy, CSF, CzechInvest brownfield TA study 2004 PHARE project EuropeAid/113183/D/SV/CZ.

DESIRE Project. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.desire-his.eu/wimba/WP2.1%20Indicators%20in%20the%20study%20sites%20(Report%2066%20D211%20Mar10)/page_64.htm

GAIA. A Multi-Media Tool for Natural Resources Management and Environmental Education. Dostupné na http://www.ess.co.at/GAIA/Reports/indics.html

kbp&p architects. Analýza fiskálních a ekonomických nástrojů dotýkajících se problematiky udržitelného využívání zastavěného území. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.urbaninfo.cz/wp-content/uploads/2011/02/Fisk%C3%A1ln%C3%AD-a-ekonomick%C3%A9-n%C3%A1stroje.pdf

KROLL, F., MÜLLER (CAU)*, F., BELL, S., HAASE, D., HELMINEN, V., KABISK, N., PIORR, A., SCHWARZ, N., STROHBACH, M., TAYLOR, T., ZUIN, A. 2009. Indicator framework for evaluating impacts of land use changes. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.plurel.net/images/D431.pdf

PIORR, A., RAVETZ, J., TOSICS, I. (eds.) 2010. Project PLUER závěrečná zpráva: Peri Urbanisation in Europe – Towards European Policies to Sustain Urban-Rural Futures. [online] [cit 2011-10-12] Dostupné na http://www.plurel.net/images/Peri_Urbanisation_in_Europe_printversion.pdf

Projekt Circuse (české texty). [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na www.circuse.eu, http://www.urbaninfo.cz/projekt-circuse/

Projekt UCGIS. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.ucgis.org/hudphasei/

Project TISSUE indicators. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://cic.vtt.fi/projects/tissue/TISSUE%20CORE%202%20indicators.pdf

PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky 2008

SRUR ČR 2010. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje

Sustainable Community Indicators. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://sustainablemeasures.com/Training/Indicators/EvalLand.html

Sustainable environment. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.sustainable-environment.org.uk/Indicators/Land_Use.php

Studio STRAET architects. Analýza strategického a právního rámce s ohledem na udržitelné využívání území v Ústeckém kraji. Dostupné na http://www.urbaninfo.cz/wp-content/uploads/2011/02/Anal%C3%BDza5.1.3..pdf

Urban audit indicators. Dostupné na http://www.urbanaudit.org/Structure.aspx

Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon

Zákon č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny

Published

30. 09. 2012

How to Cite

Bergatt Jackson, J. (2012). Measurement of the effectiveness of use of urban land. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.357

Issue

Section

Inspirations