Mutually sustainable behavior

Main Article Content

Roel Stemmer

Abstract

První z článků, jenž byl publikován v loňském čísle Envigogiky, a jehož zkrácený český překlad tímto přinášíme, zkoumá osobní a vzájemné chování s ohledem na udržitelnost a budoucnost života, a reflektuje nezbytné dopady na vzdělávání. Je úvodem série, kde se autor zabývá osobním rozvojem, jednotou a dualismem, hlubokým lidstvím, nepřetržitým osobním vzděláváním, individuálními procesy učení, a význam všech těchto témat z hlediska výchovného. Jde v podstatě o to, jak zacházet s tzv. třemi P: populací, planetou a profitem, ve smyslu vyvážené prosperity. Závěrem je určitá integrální vize, jež bude shrnuta v posledním příspěvku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stemmer, R. (2007). Mutually sustainable behavior. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.374
Section
Inspirations