Myšlení a netechnický přístup k věcem, jejich chránění a ohleduplné (básnické) zacházení s nimi

Autoři

  • Jiří Olšovský

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.389

Klíčová slova:

zjednávání, technika, bdělost myšlení

Abstrakt

Studie ukazuje, že se lze vymknout z vlády machinace a bezodstupovosti, kdy ve svém vlastním zamyšlení dojdeme k nové bdělosti myšlení. Z lidí se stanou, dá se říci, skuteční smrtelníci, budou neantropocentricky pobývat mezi nebem a zemí – ve vztahu k posvátné dimenzi přírody. Naše promluva začne odpovídat nároku ryzího bytí, nabyde rysů původní poiésis. Tehdy se člověk rozepne do krásy, což mu poskytne možnost pobývat v události pravdy, překoná tak úděl zjednávání a opět přistoupí k srdci přírody.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jiří Olšovský

Autor filosofického zaměření, rozvíjí tvůrčí dialog se soudobými myšlenkovými směry.

PhDr. Ing. Jiří Olšovský, Ph.D.

Od roku 1997 působí jako vědecký pracovník ve Filozofickém ústavu AV ČR v Praze.

Zabývá se existencialismem, zejména myšlením Kierkegaardovým, Patočkovým a Heideggerovým; ve směru myšlení těchto myslitelů prozkoumává i vztah filozofie a poezie.

Reference

Caputo, J. D., Demythologizing Heidegger, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 1993

Heidegger, M., Básnicky bydlí člověk, přel. I. Chvatík, Oikúmené, Praha 2006

Heidegger, M., Věda, technika a zamyšlení, přel. J. Michálek, J. Kružíková, I. Chvatík, Oikúmené, Praha 2004

Heidegger, M., Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 65, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1989

Heidegger, M., Einleitung in die Philosophie, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 50, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1990

Heidegger, M., Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 39, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1989

Hölderlin, F., Světlo lásky, Československý spisovatel, přel. V. Mikeš, Praha 1977

Novák, A., Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Togga, Praha 2008

Patočka, J., Umění a čas, I, Oikúmené, Praha 2004

Pöggeler, O., Neue Wege mit Heidegger, Verlag Karl Alber GmbH, Freiburg/München 1992

Stahování

Publikováno

15. 10. 2013

Jak citovat

Olšovský, J. (2013). Myšlení a netechnický přístup k věcem, jejich chránění a ohleduplné (básnické) zacházení s nimi. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.389

Číslo

Sekce

Recenzované články