Sustainable Deblín Region: Educational Project

Authors

  • Alois Hynek
  • Břetislav Svozil
  • Jan Trávníček
  • Jakub Trojan

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.40

Keywords:

sustainability, project education, cultural landscape, South Moravia, Deblín

Abstract

The topic of this contribution was an educational project in study programme of Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University in Brno, the school year 2008/09. Teaching/learning the sustainability was based on joint deduction, induction and abduction in study groups emphasizing fieldwork in Deblín-town area, in the west of Brno-city. Supported by cooperation of university, basic school and Deblín-town community, among others in two public evening sessions. Public administrative body from the town of Tišnov, Department of environment and the management of Deblín-microregion also assisted in the project. With respect to Millenium Ecosystem Assessment the main stakeholders/actors were included for their important role in cultural landscape ecosystems sustainability. Strong social accent on children, youth, experts, public administration and adult public participation carried out community requirements. Studying environmental perception and participation, GIS technology application in the frame of multiple method in geographical research based on field survey and remote sensing data offered new knowledge. It was used, e.g. for revision of landscape protection, improving hydro-cycle for public benefit.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALCAMO, J. ET AL. Ekosystémy a kvalita lidského života: Rámec pro hodnocení. Zpráva pracovní skupiny pro koncepční rámec Ekosystémového hodnocení milénia, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2003. 31 s. (orig. Millenium Ecosystem Assessment)

CLOKE, P., COOK, I., CRANG, P., GOODWIN, M., PAINTER, J., PHILO, C. Practising Human Geography. Sage Publications, London. 2004. 416 p.

CRANG, M., THRIFT, N. (eds.) Thinking Space (Critical Geographies). Routledge, London, 2000. 400 pp.

FAY, B. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Sociologické nakladatelství, Praha, 2002. 324 s.

FOUCAULT M. Zrození biopolitiky. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009/2004. 351 s.

HOLT-JENSEN, A. Geography - History and Concepts. A Student´s Guide. 3rd ed. SAGE Publications, London. 2001. 228 p.

Hynek, A., (2005) Hledání trvalé udržitelnosti kraje Vysočina - pole spolupráce univerzity, soukromého a veřejného sektoru. In: DLOUHÝ J., DLOUHÁ J., eds. Co znamená udržitelnost pro univerzity? Sborník mezinárodní konference, Praha 5. - 6. září 2005. Příspěvek Fóra vysokoškolských učitelů k Dekádě vzdělávání pro udržitelný rozvoj OSN. Sustainability at Universities in the Czech Republic: What Are the Possibilities. The Forum of University Teachers contributes to the UN Decade of Education for Sustainable Development. Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, s. 90-100.

HYNEK, A., HYNEK, N. Bridging the gap between the theory and practice of regional sustainability: a political-conceptual analysis. Bratislava, Geografický časopis, 2007, 59, ss.49-64.

Hynek, A., Hynek, N. Environmentální témata: kontext prostorovosti a vládnutí. In: KRAFT, Stanislav et al (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. Jihočeská univerzita, České Budějovice. 2007, ss.352-359.

HYNEK, A., HYNEK, N. Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In: Changing Horizons in Geography Education,Geography in European higher education 2, Donert, K., Charzyński, P. (eds.): Herodot Network, Association of Polish Adult Educators, Toruń, 2005, pp. 308-313.

HYNEK, A., HYNEK, N., HERBER, V., SCHREFEL, Ch. Environmental Security inBorderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. 17&4 Organisations-beratung, Vinna. 2007.

Hynek, A., Hynek, N., Svozil, B. Geo- and Bio-Political Administration of Human Life in Borderline Landscapes: Insights from the Klentnice/Drasenhofen Transborder Region. In: SVATOŇOVÁ, H. (ed.): Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Masaryk University, Brno. 2008, pp. 308-316.

HYNEK, A., SVOZIL, B. Geografický sociální průzkum Pouzdřan, Jižní Morava. Chemnitz. 2007, s. 171-186.

LATOUR B. Reassembling the social- an introduction to actor-network-theory.Oxford, Clarendon. 2005. 328 p.

LYNCH, K. The Image of the City. Cambridge, Massachusetts, MIT Press. 1960, 202 p.

MURDOCH, J. Pos-structuralist geography - a guide to relational space. London, SAGE publ. 2006. 220 p.

SVOZIL, B. Trvalá udržitelnost Deblínska. Učitelské noviny 45/2008, Praha. 2008, s. 17-18.

SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK J. Hledání strategie udržitelnosti a bezpečnosti obce Klentnice. In: Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov. 2 zväzok. Bratislava: Kartprint. 2007, s.259-261.

SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J., ŠŤASTNÝ, O. Přeshraniční krajinné ekosystémy Jihomoravského kraje. In: Mladí vedci 2008 - Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. s.498-507.

TASHAKKORI, A., TEDDLIE, Ch. Handbook of mixed methods in social & behavioral research. SAGE Publications, Thousand Oaks. 2003. 768 p.

TASHAKKORI, A., TEDDLIE, Ch. Mixed methodology: combining qualitative and quantitative approaches. SAGE Publications, Thousand Oaks. 1998. 185 p.

TRÁVNÍČEK J., TROJAN, J. Project training in landscape research at Institute ofGeography, Brno.In: GeoScape, Jan Evangelista Purkyne University, Ústí nad Labem, 2008, roč. 3, č. 1, ss.73-79.

WHATMORE, S. Hybrid Geographies. Natures, Cultures and Spaces. Sage, London. 2002, 225 p.

Published

30. 09. 2009

How to Cite

Hynek, A., Svozil, B., Trávníček, J., & Trojan, J. (2009). Sustainable Deblín Region: Educational Project. Envigogika, 4(2). https://doi.org/10.14712/18023061.40

Issue

Section

Reviewed Papers