Zůstane Šumava zelená?

Autoři

  • Vladimír Krečmer

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.421

Abstrakt

K nekrologu prof. Martina Braniše z minulého čísla Envigogiky (2013, 8, 3)

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Vladimír Krečmer

 

Ing. Vladimír Krečmer, CSc., vystudoval Fakultu lesního inženýrství ČVUT Praha. Ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti se zabýval užitou mikroklimatologií, environmentálními funkcemi lesa v krajině. Nyní pracuje na problematice lesní a environmentální politiky. Bývalý předseda České bioklimatologické společnosti 1992–1998, v letech 1997–2005 předseda Národního lesnického komitétu; čestný člen České akademie zemědělských věd a odborných společností.

Stahování

Publikováno

31. 12. 2013

Jak citovat

Krečmer, V. (2013). Zůstane Šumava zelená?. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.421

Číslo

Sekce

Dopisy a názory